about_01-1-f
about_01-2-f
about_01-3-f
about_01-4
about_01-5
despre proiect

YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe

YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe este un proiect KA2 finanțat de către Agenția Națională a Tineretului din Italia în cadrul programului Erasmus +.

Proiectul este implementat de către 5 organizații din sectorul privat și public:

antenția proiectului

YOU PRO ME

se axează pe rolul lucrătorilor în domeniul tineretului de a promova sănătatea mintală a tinerilor prin dezvoltarea abilităților emoționale și sociale.

Noua strategie a UE în domeniul tineretului pentru 2019-2027 a fost definită în conformitate cu o consultare a tinerilor și indică „Sănătatea mintală și bunăstarea” ca unul dintre obiectivele politicii UE pentru tineret, în vederea realizării unei mai bune stări de bunăstare mintală și a conștientizării problemelor de sănătate mintală, promovând astfel incluziunea socială a tuturor tinerilor.

Tinerii își afirmă dorința de sporire a capacității de a face față problemelor de sănătate mintală, prin dezvoltarea inteligenței emoționale și conștientizarea de sine, dezvoltarea competențelor în gestionarea timpului și a lucrului sub presiune.

Lucrătorul în domeniul tineretului îndrumă și susține tinerii în dezvoltarea lor personală, socială și educațională pentru a-i ajuta să-și atingă întregul potențial în societate. De asemenea, alături de profesori sau alți profesioniști din domeniul sănătății non-mentale, joacă un rol cheie oferind tinerilor cursuri de formare cu privire la probleme de sănătate mintală și furnizarea de educație care dezvoltă abilități emoționale și capacitatea de a-și gestiona sănătatea din acest punct de vedere.

image-layers-4-01-f
image-layers-4-04-f
image-layers-4-03-f
image-layers-4-07
image-layers-4-05
strategia noastră

Principalele Obiective

Printr-un parteneriat strategic care vizează schimbul de bune practici și dezvoltarea unor instrumente inovatoare, proiectul prevede următoarele obiective:

Aprofundarea cunoștințelor privind nevoile și competențele lucrătorilor în domeniul tineretului în raport cu munca lor cu tineri cu probleme de sănătate mintală.

Valorificarea relevanței competențelor sociale și emoționale în rândul tinerilor cu tulburări de sănătate mintală

Crearea unui Cadru European de Competențe pentru Lucrătorii în domeniul tineretului, consolidarea capacității acestora de a sprijini competențele sociale și emoționale în rândul tinerilor cu tulburări de sănătate mintală

image-layers-3-01-f
image-layers-3-02-F
image-layers-3-03-F
image-layers-3-04-F
image-layers-3-05
image-layers-3-06

Creșterea nivelului calității învățării informale și non-formale în relațiile de îngrijire dintre lucrătorii din domeniul tineretului și tineri

Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și non-profesioniștilor care activează în domeniul sănătății mintale

Facilitarea accesului la instruire a competențelor sociale și emoționale ale tinerilor de către comunitățile locale (profesori, practicieni, etc.)

Îmbunătățirea bunăstării tinerilor, creșterea gradului de conștientizare și valorificarea relevanței competențelor sociale și emoționale pentru sănătatea mintală.

rezultatele proiectului

Materiale dezvoltate

În urma unei documentări și cercetări profunde, cât și a implementării activităților de focus grup dezvoltate alături de lucrători în domeniul tineretului și tineri cu dificultăți mentale, rezultatele proiectului presupun

Mulțumită acestor resurse, lucrătorii în domeniul tineretului și o comunitate mai largă de educatori, formatori, practicieni care lucrează cu tineretul, vor avea acces la instrumente și răspunsuri legate de întrebarea competențelor sociale și emoționale atunci când sănătatea mintală a tinerilor este adusă în discuție, lăsând loc liber posibilității de a încorpora și competențe emoționale în noul portofoliu de competențe ale lucrătorilor în domeniul tineretului ca resursă pentru asistarea tinerilor cu tulburări de sănătate mintală.