The Luigi Di Liegro International Foundation (FDL)

The Luigi Di Liegro International Foundation (FDL) este o organizație non-profit de utilitate socială instituită în 1999 și recunoscută în 2000 ca Entitate Morală de către Ministerul de Interne cu sediul în Roma, Italia. Fundația desfășoară activități de cooperare socială care vizează încurajarea respectului pentru demnitatea persoanei umane și valoarea solidarității. Acțiunile întreprinse urmăresc colaborarea activă a administrațiilor publice și a organizațiilor private de voluntariat care operează în domeniul solidarității și al politicilor sociale pentru grupurile vulnerabile. În cei 20 de ani de existență, Fundația a dezvoltat și promovat activități și proiecte, în Italia și în străinătate, pentru a interveni în situațiile sociale și economice: tulburări psihice ale tinerilor, pierderea locurilor de muncă la viața adultă, integrarea socială și culturală a migranților, inițiativele de pace și reconciliere.

Din anul 2006 FDL și-a concentrat eforturile în principal în domeniul sănătății mintale prin activități și proiecte care creează și dezvoltă o rețea de sprijin pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală și familiile lor.

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente - CPIP

ONG din România care lucrează din 2005 în domeniul Învățării Permanente. CPIP se angajează să integreze principiul egalității de șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și practicile asociate, ca parte integrată a democratizării și creării unei societăți deschise. CPIP lucrează în contexte multiculturale cu parteneri de la nivelul Europei.

Viziunea CPIP este una Europeană. Educația depășește granițele vârstei școlarității, formarea devenind un stil de viață care depășește zidurile unei instituții specializate. Având în vedere acest lucru, echipa CPIP promovează un concept fundamental pentru existența noastră ca specialiști activi în construcția europeană: învățarea permanentă.

Misiunea noastră este aceea de a populariza conceptul de învățare permanentă și a-l face accesibil comunităților de practicieni cu care intram in contact.

Iasis NGO

IASIS este o organizație non-guvernamentală, non-profit, activă în domeniul Incluziunii Sociale, Sănătății Mintale și Dezinstituționalizării, care participă activ la reforma psihiatrică promovată de Ministerul Sănătății și Solidarității Sociale din Grecia și Uniunea Europeană. Obiectivul principal al organizației este de a oferi sprijin psihosocial și educație persoanelor care se află în risc de excluziune socială, cât și adulților care învață în domeniul umanitar.

ONG-ul IASIS și-a început activitatea din anul 2005. Prima structură de locuințe, o pensiune pentru 15 persoane cu retard mental, fiind funcțională din anul 2006, în timp ce o a doua pensiune cu alte 15 persoane a început să funcționeze din 2018. În 2008, activitățile ONG-ului IASIS în domeniul dezinstituționalizării au fost extinse cu un Centru de zi pentru persoanele cu probleme psihosociale (80 de persoane în fiecare an) și două apartamente găzduind câte 4 chiriași cu probleme de sănătate mintală.

ONG-ul IASIS și-a extins activitățile oferind servicii altor grupuri vulnerabile, după cum urmează:

  • Persoane fără adăpost (capacitate de 50 de persoane pe săptămână, 60 de case în care sunt găzduite persoane fără adăpost, servicii de consiliere pentru aceștia și formare profesională cu sprijinul întreprinderii sociale DIKEOMA).
  • Solicitanți de azil / Refugiați (70 de persoane-familii, servicii de sprijin psiho-social pentru 220 de refugiați, unitate gazdă pentru 350 de solicitanți de azil, pensiune pentru 20 de adolescenți neînsoțiți, serviciu psihosocial de 2.500 de persoane)
  • Copii cu risc (Hostel pentru 100 de copii / victime de război)
  • Femeile abuzate (Sprijin pentru 200 de femei) și șomeri (Sprijin pentru 90 de persoane).
  • Tinerii cu risc de excluziune socială / Tinerii deținuți (Centrul de tineret CONECTAȚI-VĂ ORASUL, Grupul de lucru împotriva agresiunii „Ailios”).

Organizația a dezvoltat, de asemenea, o rețea puternică la nivelul Europei, prin care au fost proiectate și implementate zeci de programe de cercetare și educație în context European și Național (Erasmus +, Învățarea pe tot parcursul vieții etc.). Ultimul pas pentru înființarea ONG-ului IASIS ca centru integrat de educație și formare psihosocială este certificarea acestuia ca furnizor de VET (KEDIVIM 1) de către Organizația Națională de Acreditare din Grecia, un proces care asigură organizarea ca instituție pentru dezvoltarea profesională atât a beneficiarilor, cât și a profesioniștilor.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 – ASL ROMA 1

Prevention and Early Intervention in Mental Health (PIPSM) este un serviciu furnizat de Azienda Sanitaria Locale ROMA1 (ASL ROMA1) care se ocupă de modele integrate de îngrijire pentru adolescenți și adulți cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani cu tulburări psihiatrice severe și modele de îngrijire integrată interdisciplinar privind prevenirea precoce. PIPSM își propune să dezvolte o intervenție preventivă care vizează copiii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani cu tulburări psihice și cu risc de boli mintale, pentru a le crește rezistența și a promova bunăstarea psihologică.

Într-adevăr, obiectivele PIPSM sunt:

  • Prevenirea din timp a tulburărilor cu multiple consecințe negative pentru starea psihosocială în contactul inițial și pentru răspunsul ulterior;
  • atenuarea multiplilor factori de risc cu șanse variate pentru manifestarea unei tulburări psihotice, în principal pentru pacienții cu schizofrenie și alte boli mintale severe (de exemplu, antecedente familiale pozitive pentru psihoză, sarcini sau complicații la naștere, tulburări de dezvoltare timpurie, consumul de canabis, tulburări mentale înainte de debutul psihozei sau debutul psihozei în copilărie sau adolescență);
  • reducerea auto stigmatului persoanelor cu boli mintale și sporirea rezistenței prin programe personalizate.

Asistența personalizată pentru adolescenți și adulți constă într-o rețea de tratament psihiatric de servicii publice specializate de sănătate mintală, inclusiv unități de internare, clinici de zi, tratamente bazate pe dovezi pentru psihoza în primă fază, centru ambulatoriu și psihiatri privați. Copiii au nevoie urgentă de luarea în considerare a programelor preventive, deoarece boala mentală în evenimente stresante din viață este un factor de risc biologic și de mediu puternic la care sunt expuși acești tineri.

PIPSM se ocupă de următoarele activități: psihoterapie individuală și de grup, educație și sprijin familial, reabilitare socială și profesională, tratamente cu experiențe adverse în copilărie, reabilitare neuropsihologică, intervenții de prevenție primară la nivel școlar, inclusiv abordări educaționale.

Merseyside Expanding Horizons Ltd - MEH

Merseyside Expanding Horizons lucrează cu persoane care se confruntă cu izolare și excluziune socială în comunitățile lor. Susținem oamenii să își dezvolte încrederea, abilitățile și experiența, împuternicindu-i să-și realizeze potențialul prin angajare, întreprinderi și cetățenie activă.

Avem o vastă experiență în sprijinirea persoanelor cu bariere multiple și nevoi complexe. Intervențiile noastre personalizate fac schimbări pozitive și de durată în viața utilizatorilor serviciilor noastre, permițându-le să-și lărgească opțiunile de viață și să își atingă obiectivele personale.

Dezvoltarea soluțiilor creative pentru a interacționa cu grupuri greu accesibile este parte integrantă a muncii noastre. Recunoașterea complexității vieții oamenilor este de o importanță primordială pentru a ajuta indivizii să modifice următoarea etapă a poveștii lor personale.

Echipa noastră multi-calificată provine dintr-un mediu divers și oferind sfaturi de carieră, educație pentru adulți, sănătate și bunăstare, demararea afacerilor și sectorul privat, egalitate și diversitate. O echipă care combină abilitățile profesionale cu experiențele trăite.