The Luigi Di Liegro International Foundation (FDL)

Το Luigi Di Liegro International Foundation (FDL), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινής ωφέλειας που ιδρύθηκε το 1999 και αναγνωρίστηκε το 2000 ως Ηθική Οντότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δράσεις κοινωνικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και την αναγνώριση της αξίας που έχει η αλληλεγγύη. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται επιδιώκουν την ενεργό συνεργασία των δημόσιων και των εθελοντικών ιδιωτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στα 20 χρόνια ύπαρξής του, το Ίδρυμα, ανέπτυξε και προώθησε ορθές πρακτικές και έργα, στην Ιταλία αλλά και στο εξωτερικό, με σκοπό να παρέμβει σε μείζονα κοινωνικά θέματα, όπως είναι: οι ψυχικές διαταραχές των νέων, η ανεργία στην ενήλικη ζωή, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών, αλλά και συντόνισε πρωτοβουίες για ειρήνη και συμφιλίωση.

Από το 200, το FDL έχει εστιάσει κυρίως στον τομέα της ψυχικής υγείας, αφού πραγματοποιεί δράσεις και έργα που δημιουργούν ένα υποστηρικτικό δίκτυο για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και τις οικογένειές τους.

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente - CPIP

Το Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente [CPIP] είναι ένας ρουμάνικος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που εργάζεται στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης από το 2005. Το CPIP δεσμεύεται να ενσωματώσει και προάγει τις αρχές για ίσες ευκαιρίες όλων των πολιτών σε όλες τις διαστάσεις δημοσίων πολιτικών και άλλων συναφή πρακτικών, ως αναπόσπαστο μέρος του εκδημοκρατισμού και της δημιουργίας μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το CPIP εργάζεται σε πολυπολιτισμικά πλαίσια με εταίρους από όλη την Ευρώπη. Το όραμα του CPIP είναι ευρωπαϊκό. Η εκπαίδευση ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής ηλικίας και η κατάρτιση είναι ένας τρόπος ζωής που ξεπερνά τα τείχη ενός εξειδικευμένου ιδρύματος. Έχοντας αυτό κατά νου, η ομάδα του CPIP προωθεί μια θεμελιώδη ιδέα που βελτιστοποιεί την ύπαρξή μας ως ειδικοί κατασκευής ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Η αποστολή του CPIP είναι να προωθήσει την έννοια της δια βίου μάθησης και να την καταστήσει προσβάσιμη στις κοινότητες με τις οποίες έρχονται σε επαφή.

ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

H ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποασυλοποίησης, συμμετέχοντας ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, αλλά και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

H ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ ξεκίνησε τις δράσεις το 2005. Η πρώτη δομή στέγασης, ένα πανσιόν για 15 άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άρχισε να λειτουργεί το 2006, ενώ μία δεύτερη πανσιόν με άλλα 15 άτομα άρχισε να λειτουργεί το 2018. Το 2008, οι δραστηριότητες του ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ στον τομέα της αποασυλοποίησης επεκτάθηκε με ένα Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (80 άτομα κάθε χρόνο), και δυο διαμερίσματα που φιλοξενούν 4 ενοικιαστές το καθένα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο οργανωτικός κύκλος της αποασυλοποίησης κορυφώθηκε το 2014 με τη δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού στον 7ο Ψυχιατρικό Τομέα με την ονομασία «Αρχιπέλαγος».

Τα επόμενα χρόνια, το ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ επέκτεινε τις δραστηριότητές της προσφέροντας υπηρεσίες σε άλλες ευάλωτες ομάδες:

  • Άστεγοι (χωρητικότητα 50 ατόμων την εβδομάδα, 60 προστατευόμενα σπίτια στα οποία στεγάζονται πρώην άστεγοι, συμβουλευτικές υπηρεσίες για άστεγους και επαγγελματική κατάρτιση με την υποστήριξη της κοινωνικής επιχείρησης DIKEOMA).
  • Αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες (70 άτομα-οικογένειες, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για 220 πρόσφυγες, μονάδα υποδοχής για 350 αιτούντες άσυλο, ξενώνας για 20 ασυνόδευτους εφήβους, ψυχοκοινωνική υπηρεσία 2.500 ατόμων)
  • Παιδιά σε κίνδυνο (Ξενώνας για 100 παιδιά / θύματα πολέμου)
  • Κακοποιημένες γυναίκες (Υποστήριξη 200 γυναικών) και άνεργες (Υποστήριξη 90 ατόμων).
  • Νέοι σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού / Νέοι παραβάτες (Κέντρο Νεότητας CONNECT YOUR CITY , Ομάδα Εργασίας κατά του εκφοβισμού «Ailios»).

Ο οργανισμός έχει επίσης αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, μέσω του οποίου έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δεκάδες ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων (Erasmus+, διά βίου μάθηση, κ.λπ.). Το τελευταίο βήμα για την εγκαθίδρυση του ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ ως ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πραγματοποιείται μέσω της πιστοποίησής τα ως πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) από τον ΕΟΠΠΕΠ, μια διαδικασία που εξασφαλίζει την επαγγελματική ανάπτυξη τόσο των δικαιούχων όσο και των επαγγελματιών.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 – ASL ROMA 1

Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση στην ψυχική υγεία (PIPSM) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Azienda Sanitaria Locale ROMA1 (ASL ROMA1), η οποία ασχολείται με μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ηλικίας 14-25 ετών, με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές και προσπαθεί να βελτιώσει το διεπιστημονικό εκείνο μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας που βασίζεται στην πρόωρη πρόληψη. Το PIPSM στοχεύει στην ανάπτυξη μιας προληπτικής παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 14-25 ετών με ψυχικές διαταραχές ή παιδιά που βρίσκονται σε επικείμενο κίνδυνο ψυχικής ασθένειας, προκειμένου να αυξήσει την ανθεκτικότητά τους και να προωθήσει την ψυχολογική ευημερία.

Οι στόχοι του PIPSM είναι:

  • Να μειώσει τη διάρκεια της ψύχωσης χωρίς θεραπεία (DUP) με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για την ψυχοκοινωνική κατάσταση, την ύφεση και την ανάκαμψη.
  • Να μετριάσει του πολλαπλούς παράγοντες που πυροδοτούν την εκδήλωση ψυχωτικής διαταραχής, κυρίως σε ασθενείς με σχιζοφρένεια ή άλλες σοβαρές ψυχικές ασθένειες (π.χ. θετικό οικογενειακό ιστορικό για ψύχωση, επιπλοκές εγκυμοσύνης ή γέννησης, πρώιμες αναπτυξιακές διαταραχές, παιδικές δυσκολίες, πρώιμη και εντατική χρήση κάνναβης, ψυχικές διαταραχές πριν από την έναρξη της ψύχωσης ή την έναρξη της ψύχωσης στην παιδική ηλικία ή την εφηβεία)
  • Να μειώσει τον αυτοστιγματισμό των ατόμων με ψυχική ασθένεια και των οικογενειών τους αλλά και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων.

Η εξατομικευμένη ανάληψη φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων αποτελείται από ένα δίκτυο ψυχιατρικής θεραπείας εξειδικευμένων υπηρεσιών δημόσιας ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων μονάδων εσωτερικών ασθενών, ημερήσιες κλινικές, τεκμηριωμένες θεραπείες για ψύχωση πρώτου επεισοδίου, κέντρο εξωτερικών ασθενών και ιδιωτικούς ψυχιάτρους. Τα παιδιά χρειάζονται επειγόντως προληπτικά προγράμματα, καθώς η ψυχική ασθένεια σε αγχωτικά συμβάντα ζωής είναι ένας ισχυρός παράγοντας βιολογικού και περιβαλλοντικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται αυτά τα νεαρά παιδιά. Καθώς το 75% των ψυχικών διαταραχών αρχίζουν πριν από την ηλικία των 25 ετών και η προληπτική παρέμβαση του PIPSM προάγει ακριβώς τη μελλοντική ψυχική ευημερία αυτής της κοόρτης, μειώνοντας τόσο τον ανθρώπινο όσο και τον κοινωνικό φόρτο.

Το PIPSM ασχολείται με τις ακόλουθες δραστηριότητες: ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, οικογενειακή εκπαίδευση και υποστήριξη, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση, θεραπείες ανεπιθύμητης παιδικής εμπειρίας, νευροψυχολογική αποκατάσταση, παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας πρόληψης που βασίζονται στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Merseyside Expanding Horizons Ltd - MEH

Το Merseyside Expanding Horizons είναι ένας Βιομηχανικός Οργανισμός και μία Εταιρεία Πρόνοιας που συνεργάζεται με κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα. Σαν οργανισμός, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω της απασχόλησης, επιχειρήσεων και της ενεργού τους συμμετοχή ως πολίτες. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων με πολλαπλά εμπόδια και σύνθετες ανάγκες. Οι προσαρμοσμένες παρεμβάσεις μας κάνουν θετικές και διαρκείς αλλαγές στη ζωή των χρηστών των υπηρεσιών μας, επιτρέποντάς τους να διευρύνουν τις επιλογές ζωής τους και να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.
Η ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων για συνεργασία με δυσπρόσιτες ομάδες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας. Ανησυχούμε όλο και περισσότερο ότι η προσέγγιση «one size fits all» συχνά αποτυγχάνει να απασχολήσει και να φροντίσει τους ανθρώπους στα περιθώρια της κοινότητάς μας. Η αναγνώριση των περιπλοκών της ζωής των ανθρώπων είναι υψίστης σημασίας για να βοηθήσουμε τα άτομα να διαμορφώσουν το επόμενο στάδιο της προσωπικής τους ιστορίας. Η εξειδικευμένη μας ομάδα προέρχεται από ένα διαφορετικό υπόβαθρο και προσφέρει συμβουλές σταδιοδρομίας, εκπαίδευση ενηλίκων, υγεία και ευεξία, εκκίνηση επιχειρήσεων και τον ιδιωτικό τομέα και ισότητα και ποικιλομορφία, ενώ υποστηρίζεται από υγιή σχέδια και οικονομική διαχείριση. Μια ομάδα που συνδυάζει επαγγελματικές δεξιότητες με βιωματικές πρακτικές.