home1-slider-2 home1-slider-3 home1-slider-3 home1-slider-2 home1-slider-3 home1-slider-3 home1-slider-4 home1-slider-2 home1-slider-3 home1-slider-3 home1-slider-4
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe

Bob Dylan

Το να είσαι νέος σημαίνει να κρατάς την πόρτα της ελπίδας ανοιχτή, ακόμα και όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα και ο ουρανός έχει κουραστεί να είναι μπλε.

Το YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe είναι ένα πρόγραμμα ΚΑ2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ιταλική Εθνική αρχή [Agenzia Nazionale Giovani] υπό την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Ο απώτερος στόχος του έργου YOU PRO ME είναι να εξετάσει πως το Youth Working μπορεί να δράσει ως πυλώνας υποστήριξης και προώθησης της ψυχικής υγείας των νέων μέσω της ανάπτυξης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Vector-Smart-Object1-2-f
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΟ

Κύριοι Στόχοι του Έργου

Να κατανοήσει και να αναγνωρίσει τις ανάγκες και ικανότητες των Youth Workers που εργάζονται με νέους, οι οποίοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.

Να αποδείξει τη συνάφεια μεταξύ των κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων και των νεαρών ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για Youth Workers, αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να προάγουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες σε νεαρούς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.

image-layers-3-01-f
image-layers-3-02-F
image-layers-3-03-F
image-layers-3-04-F
image-layers-3-05
image-layers-3-06

Να αυξήσει την ποιότητα της άτυπης και μη-τυπικής μάθησης στην αλληλεπίδραση των Youth Workers και νέων με ψυχικές διαταραχές.

Να βελτιώσει τις ικανότητες των επαγγελματιών και των μη επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον προαναφερθέντα τομέα του έργου.

Να διευκολύνει την εκπαιδευτική πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων (εκπαιδευτών, επαγγελματιών, κ.λπ.) σε τομείς σχετικούς με τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες των νέων με ψυχικές διαταραχές.

Να κατανοήσουν οι νέοι τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν οι κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες στην κοινωνική τους ένταξη, αυξάνοντας έτσι την ευημερία τους.